Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Wydawnictwo Akapit Press Sp.z o.o.

Łukowa 18b
93-410 Łódź
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000244884, NIP: 729-258-96-40, REGON 100104430,
Kapitał zakładowy 50 000 zł.

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO SA
42 1240 3028 1111 0010 4895 6511

Dział handlowy

handlowy@akapit-press.com.pl
zamawiam@akapit-press.com.pl
+48 42 680 93 70


Dział promocji

info@akapit-press.com.pl
+48 42 681 27 42


Dział redakcji

redakcja@akapit-press.com.pl
+48 42 681 27 42


Dział DTP

dtp@akapit-press.com.pl
+48 42 681 27 42